წერე რა ქართულად

აღმაშენებლის ქუჩა

შავი ზღვის თეთრგვერდა დელფინების კედლის ნახატი.

შავ ზღვაში გავრცელებულ 3 ვეშაპისნაირს შორის ერთ-ერთი სწორედ თეთრგვერდა დელფინია. ის ცალკე ქვესახეობად – Delphinus delphis ponticus-ად არის გამოყოფილი ქალას სხვადასხვა ანაზომისა და გენეტიკური ანალიზის საფუძველზე.
მისი პოპულაცია ყოველწლიურად მცირდება. განახლებული რეგიონული წითელი ნუსხის მიხედვით შავი ზღვის თეთრგვერდა დელფინს მოწყვლადის სტატუსი აქვს მინიჭებული.

თამარ მეფის N102

ბობის ქუჩა N2

რეკვავას N22

გეგიძის N3

გორგასლის N2

აკაკის ქუჩა

კეფალის ფესტივალის ფარგლებში მოხატული ეკო-street art “გადავარჩინოთ რიონის ზუთხი”.

მალთაყვა. ოქროს ტბა

? ფოთის ცენტრალური პარკი